Maand oktober Hechtel-Eksel: over borstkanker

Gegeven

De maand oktober staat traditioneel in het teken van de strijd tegen borstkanker. Tijdens deze maand wordt er extra aandacht gevraagd voor het belang van vroegtijdig opsporen van borstkanker. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. Eén op drie kankers bij vrouwen is borstkanker en 75% van de borstkankers komt voor bij vrouwen ouder dan 50 jaar. De oorzaken ervan zijn nog onbekend. Als borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is er meestal een minder ingrijpende behandeling nodig. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een bevolkingsonderzoek met een screeningsmammografie toelaat om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Door dit gratis onderzoek wil de Vlaamse en de Federale overheid de sterfte aan borstkanker met 30% of 40% doen dalen. Om dit te kunnen bereiken, moeten zoveel mogelijk vrouwen uit de doelgroep deelnemen, liefst minstens 75%. Een cijfer, dat wij vandaag in Vlaanderen nog niet halen.

Hierom willen we in deze maand een uitgebreid programma rond borstkanker en andere kankers uitwerken. Kanker is immers een thema dat veel mensen bezighoudt en niet meer weg te denken is. Het laat als gemeentebestuur ook zien dat we de strijd tegen borstkanker en andere kankers steunen.

Bespreking

In de maand oktober willen we verschillende activiteiten, in kader van borstkanker en andere kankers, aanbieden. Kanker is het centrale thema voor de maand oktober. Het provinciebestuur ondersteunt onze acties door het aanbieden van sensibilisatiemateriaal.

 We starten met een activiteit, ladies@-the mammobox. Deze activiteit is enkel voor vrouwen en bespreekt de verschillende aspecten van borstkanker en de vroegtijdige opsporing ervan. Deze bespreking wordt gedaan aan de hand van de mammobox. Dit is een discussiespel wat gratis ter beschikking wordt gesteld. Het wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Om de vrouwen aan te sporen deel te nemen aan deze activiteit, wordt er ook een wijndemonstratie aangeboden. Deze wijndemonstratie is gekozen vanuit het ‘Laat je strikken’ aanbod. Het is een samenwerking met verschillende actoren zoals 11.11.11-organisatie en de Oxfam wereldwinkels. De activiteiten van ‘Laat je strikken’ wordt goedkoop aangeboden. De kostprijs is afhankelijk van het aantal deelnemers. (2 workshops = 60 € + versnaperingen 20 €). Deze ladies@the mammobox staat gepland op donderdag 4 oktober om 19.30 uur en wordt gegeven door Ellen Willekens.

 In de tweede week van oktober wordt er een lezing “Waar krijgen we kanker van?” ingericht. Deze activiteit wordt uitgekocht van Vormingplus Limburg. De raming van deze activiteit bedraagt 200 euro. (130 € uitkoop activiteit + 30 € administratiekosten + 40 € km-vergoeding)

Korte inhoud van deze lezing:
Waar krijgen we kanker van?
Facts and figures
De mechanismen voor het ontstaan van kanker worden stilaan ontrafeld. Maar waarom krijgt de ene persoon kanker en de andere niet? Wie heeft een verhoogd risico op kanker? Wordt dat risico vooral door erfelijke factoren bepaald ("het zit in onze genen") of door de manier waarop we leven (onze "lifestyle"). Prof. Schots geeft op een toegankelijke manier een overzicht van de wetenschappelijke gegevens die op deze vraag een antwoord bieden.

 In de derde week van oktober wordt er een auteurslezing ‘Merel en ik – over rouwverwerking’ aangeboden. Deze activiteit wordt ingericht en betaald door de bibliotheek.

Korte inhoud lezing:
Gudrun Bongaerts verliest haar zus op zesendertigjarige leeftijd aan borstkanker. Het kost haar vier jaar om de dood van haar zus te aanvaarden. Wetenschappelijk is ze goed gedocumenteerd en weet ze haar persoonlijke symptomen van rouw binnen een groter kader te plaatsen. Haar zoektocht is een waardevol en authentiek document. In vijf hoofdstukken, de vijf stadia van rouwverwerking, neemt de schrijfster je mee in haar originele gedachtewereld. Bijzonder is dat zowel het hoofdpersonage als diens overleden zuster, in de vorm van een alter ego, aan het woord zijn. Beiden maken in de loop van het verhaal een groeiproces door en komen tot inzichten met betrekking tot hun levenshouding en hun onderlinge relatie.


 We sluiten de maand af met de voorstelling ‘Wintertulpen’. Deze voorstelling zal doorgaan op zaterdag 27 oktober in de Geer.

Korte inhoud voorstelling:
Steph Goossens bewerkte het ontroerende boek "Chemo" van Christine Lafaille tot een boeiende en positieve monoloog die vertolkt wordt door Marleen Merckx . Wintertulpen neemt je mee in de gevoelswereld van een vrouw die verneemt dat ze borstkanker heeft. Op een heel gewone en soms zelfs grappige manier vertelt ze over het mentale en fysieke proces dat je doorloopt wanneer je deze ziekte hebt. Deze prachtige monoloog zal niemand onberoerd laten, educatief voor vele die deze ziekte nog niet van dichtbij hebben meegemaakt, herkenbaar voor velen onder ons … 

Bron: Blad bibliotheek Hechtel-Eksel
Comments